MW SYSTEM - Meble biurowe - Szafy wnękowe

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

POLECANE

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego
MW SYSTEM Małgorzata Korytowska


 

 

§ 1
Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Małgorzatę Korytowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MW SYSTEM Małgorzata Korytowska z siedzibą w Świebodzinie, NIP: 927 136 32 80, REGON: 080452553, za pośrednictwem Sklepu internetowego http://sklep.mwsystem-meble.pl/ (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Małgorzatę Korytowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MW SYSTEM Małgorzata Korytowska z siedzibą w Świebodzinie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

 1. Dane kontaktowe:
  MW SYSTEM Małgorzata Korytowska
  ul. Łąki Zamkowe 12/2, 66-200 Świebodzin
  adres poczty elektronicznej: kontakt@mwsystem-meble.pl
  numer telefonu: 662 147 245, 661 898 123 (w godzinach od 9:00 do 17:00)

 1. Podstawowe definicje:

 1. Sprzedawca – Małgorzata Korytowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MW SYSTEM Małgorzata Korytowska z siedzibą w Świebodzinie, ul. Łaki Zamkowe 12/2 NIP: 927136 32 80, REGON: 080452553, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: kontakt@mwsystem-meble.pl będąca jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego,

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego,

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą,

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Małgorzatę Korytowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MW SYSTEM Małgorzata Korytowska dostępny na stronie internetowej pod adresem http://sklep.mwsystem-meble.pl/

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, cenę poszczególnych towarów, cenę łączną zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia,

 7. Towar – produkt lub usługa przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży,

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,

 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 10. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta,

 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego,

 12. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 

 


§ 2
Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego oraz składanie zamówień, możliwe jest dla Klientów przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych (wymagana przeglądarka internetowa z włączoną usługą JawaScript, akceptująca pliki typu ”cookies”).

 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną internetową.

 5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego prawidłowego funkcjonowania.

 


§ 3
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia przejście do kolejnego etapu rejestracji i założenie Konta Klienta.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§ 4
Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. W celu zawarcia umowy Sprzedaży należy wejść na Stronę internetową http://sklep.mwsystem-meble.pl , dokonać wyboru Towaru, jego cech, w tym w szczególności kolorystyki, materiału, rozmiaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

 3. Klient wybiera Towar poprzez dodanie go do koszyka.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać następujące dane:

 1. przedmiot zamówienia,

 2. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy,

 3. wybrana metoda płatności,

 4. wybrany sposób dostawy,

 5. przewidywany czas dostawy.

 1. W celu wysłania Zamówienia, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu. Należy również zaznaczyć obowiązkowe pole formularza Zamówienia oraz nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 3. Klient może składać zamówienia oraz przeglądać asortyment Sklepu bez rejestrowania Konta Klienta.

 


§ 5
Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składania zamówienia.

 2. Informacje o cenie Towaru i jego cechach dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.

 3. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przez wejściem w życie zmiany ceny.

 


§ 6
Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu bankowego o dokonaniu płatności przez Klienta,

 

 

dane do przelewu:

MW SYSTEM Małgorzata Korytowska

ul. Świebodzińska 30a, 66-218 Lubrza,

Santander Bank Polska  
ul. Głogowska 8 66-200 Świebodzin 
konto 86 1090 1593 0000 0001 4203 7999

 

 1. karta kredytowa lub debetowa - dane płatności można wprowadzać w momencie składania i opłacania zamówienia ważną kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard); odpowiednia kwota zostanie zablokowana na karcie,

 2. sprzedaż ratalna udostępniona poprzez przelewy24.pl

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

 2. sprzedaż ratalna – Klient obowiązany jest do zapłaty zgodnie z harmonogramem spłaty rat.

 


§ 7
Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy zamówienia zamieszczona jest na Stronie internetowej Sklepu.

 3. Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich: UPS, DHL, DPD, GLS, K-EX, FEDEX, RABEN, INPOST, DELTA CITY. Wybór kuriera należy do Klienta.

 4. Termin dostawy zamówienia wskazany na Stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 

 


§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się jedynie do Klientów będących Konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: MW SYSTEM Małgorzata Korytowska, ul. Piłsudskiego 20, 66-200 Świebodzin, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mwsystem-meble.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14 - dniowego terminu na adres: MW SYSTEM Małgorzata Korytowska, ul. Piłsudskiego 20, 66-200 Świebodzin, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w sklepie stacjonarnym w godzinach jego otwarcia.

 5. Wykonując prawo odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Jeżeli Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 


§ 9
Reklamacje i procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 7. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 8. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Towaru).

 9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Dla Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty odbioru Towaru.

 10. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient kieruje w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. MW SYSTEM Małgorzata Korytowska, ul. Piłsudskiego 20, 66-200 Świebodzin.

 11. W reklamacji Klient powinien wskazać:

  1. imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, adres e-mail,

  2. numer i datę zamówienia oraz dowód zakupu,

  3. opis stwierdzonej wady,

  4. żądanie skierowane do Sprzedawcy w związku ze głoszeniem wady.

 12. Klient wraz ze zgłoszeniem powinien dostarczyć do Sprzedawcy Towar podlegający reklamacji.

 13. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 14. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

 15. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej Sklepu.

 

 


§ 10
Pozasądowe metody rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Konsument chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:

  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,

  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

 1. Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 § 11
Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 1. formularz kontaktowy,

 2. prowadzenie konta Klienta.

 1. Usługa wskazana w ust. 1 świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 3. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

 


§ 12
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdy czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy na adres siedziby Sprzedawcy.

 


§ 13
Ochrona praw autorskich

Wszelkie prawa Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, jego nazwy, domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

 


§ 14
Odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania Strony internetowej

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności dostawców energii elektrycznej, łączy telekomunikacyjnych, łączy internetowych.

 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej z uwagi na konieczność prac technicznych (np. przeglądu, konserwacji lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

 


§ 15
Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności.

 

 


§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://sklep.mwsystem-meble.pl odnoszące się do Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem http://sklep.mwsystem-meble.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję internetową Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian stosuje się regulacje dotychczasowe.

 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

 8. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 9. Załącznikami do Regulaminu są:

- Załącznik nr 1: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,

- Załącznik nr 2: wzór formularza odstąpienia od umowy.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.